Nieuws

BIZ Veenderveld
16-04-2019
 
In 2018 heeft het bestuur van Bedrijvenpark Veenderveld besloten om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om naast de bestaande verenigingsstructuur ook een BIZ op te zetten.
 
Op die manier wil de bestaande vereniging haar bestaansrecht borgen en zorgen dat het bedrijvenpark ook in de toekomst blijft voldoen aan de wensen van de gevestigde ondernemers door het voorzieningenniveau op peil te houden.

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

Via de BIZ worden een aantal activiteiten ter bevordering van het vestigingsklimaat uitgevoerd te weten:
- Cameratoezicht entree terrein
- Surveillancedienst beveiliging
- Onderhoud en beheer aan de slagboom
- Keurmerk Veilig Ondernemen
- Onderhoud en beheer rotonde
- Gemeenschappelijk georganiseerde gladheidsbestrijding

(De BIZ is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gemeentelijke taken: de gemeente blijft zorg dragen voor het gebruike¬lijke onderhoud van alle wegen en paden binnen het BIZ-gebied die eigendom zijn van de gemeente, met inbegrip van openbaar groen, riolering en straatverlichting).

Op basis van deze activiteiten is een BIZ plan en een begroting opgesteld en heeft er een informele draagvlakmeting plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er voldoende draagvlak bij de ondernemers is voor dit plan. De gemeente is vervolgens gevraagd een formele draagvlakmeting uit te voeren. Hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst ondertekend en een verordening opgesteld. De formele draagvlakmeting is gehouden van 5 november – 28 november 2018.
Van alle uitgegeven stemmen is 62% retour ontvangen en daarvan heeft 89% voor de BIZ gestemd.
De uitkomst was dus meer dan positief waardoor de BIZ Veenderveld per 1 januari 2019 van kracht is gegaan. De BIZ-vereniging heeft de exploitatie ondergebracht bij de CVPV.

Wie zijn BIZ-bijdrage plichtig bij de BIZ Veenderveld?
Bijdrageplichtigen zijn ondernemers die binnen een BIZ gebied een bedrijfspand in eigendom hebben. Het BIZ gebied is in de verordening opgenomen.

Wat kost het?
Vanaf 2019 betaalt iedere pandeigenaar binnen de BIZ Veenderveld een WOZ-afhankelijke heffing. Deze ligt jaarlijks tussen de € 125,00 en de € 900,00. De gemeente int de BIZ-bijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks van de gemeente een aanslag. Het geld dat de gemeente int met de heffing, keert zij als subsidie uit aan de BIZ-vereniging.

BIZ-bijdrage
De gemeente stuurt ieder jaar in het eerste kwartaal een aanslag, ongeveer gelijktijdig met de OZB-aanslag.
 
Klik hier voor meer informatie.